15 març 2012

Assemble general 2012 i Eleccions a Junta

Diumenge 11 de març es va celebrar l’Assemblea general de Socis del Centre Excursionista Parets que enguany coincidia amb la convocatòria d’eleccions a Junta.

L’Assemblea va comptar amb l’assistència de prop de 40 socis i com a principals temes de debat cal destacar:

– la decisió de continuar subvencionant el Projecte 4000 amb el mateix format actual però derivant i compartint part dels diners a d’altres projectes on pugues participar un altre part del col·lectiu de socis; aquest tipus d’activitats i a mode d’exemple podrien estar Travessa pels Picos de Europa, Sierra Nevada o d’altres.

– Formació: 1 cicle de formació a cada trimestre, actualment s’estan portant a terme pràctiques d’alpinisme i els socis van proposar d’altres com Primers Auxilis, barranquisme, o autorescat

– Comptes anuals

Un cop finalitzada l’Assemblea la Junta Electoral va rendir comptes del procés indicant que únicament havia una llista presentada per part de la Junta Actual amb lo qual aquesta va quedar escollida.

Aquesta Junta que durant 30 dies estarà en funcions queda formada per:
– FRANCISCO SEGOVIA – PRESIDENT
– LAIA ALIART – TRESORERA
– JESÚS MUNICIO – SECRETARI
– TONI GIRONA – VOCAL
– JULIÀ ARROYO – VOCAL SENDERS
– FERNANDO MORENO – VOCAL
– FRANS MEDINA -VOCAL COMUNICACIÓ I EQUIP CURSES
– ISAAC ABANADES – VOCALGR 11 ? GRANS RUTES
– ELOY PALLEJÀ – VOCAL BARRANQUISME
– ALEX MUNICIO – VOCAL JOVENTUT

La nova Junta manté les prioritats del projecte iniciat fa quatres anys que pivoten sobre:

-Acostar el mon de la muntanya a la ciutadania
o Formació
– Xerrades
– Pràctiques
– Formació ECEM
o Captació de joves: amb l’inclusió d’un nou membre a la Junta -Alex Municio- que tindrà com a prioritat acostar el CEP al joves del municipi proposant activitats i gestionant la comunicació per diversos canals.
o Diversificació d’activitats: GR 11 ,senders, barranquisme, curses:

Dues persones s’afegeixen a la Junta, l’Issac que lidera el GR 11 i l’Eloy que gestionarà les activitats relacionades amb el mon dels barrancs; ambdues vertents del mon de la muntanya que cada dia tenen més adeptes.

– Manteniment del calendari d?activitats fixes anuals
o Projecte 4000
o Setmana de la Muntanya i l?excursionisme
o Sant Tiveri
o Parets Montserrat

La jornada finalitzà amb un pica-pica ofert pel CEP.

Destacar l’alt nivell de participació dels socis que van obrir moltes línees de debat fent valuoses aportacions que es tindran en compte al desenvolupament d?activitats.