9 febrer 2012

Convocatòria Assemblea General de Socis i Eleccions a Junta

El Centre Excursionista Parets convoca Assemblea General Ordinària el dia 11 de març de 2012 a les 10h en primera convocatòria i a les 10.30 en segona, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació del acta de la reunió anterior.
2.- Balanç de comptes 2011.
3.- Resum d?activitats 2011.
4.- Precs i preguntes.
5.- Eleccions Junta Directiva.

Donada la importància dels temes a tractar, i molt especialment per l?oportunitat de elegir la nova Junta Directiva, esperem la màxima assistència.