17 desembre 2018

El CEP convoca Assemblea General Ordinària de Socis el proper dijous 17 de gener de 2019

El Centre Excursionista Parets convoca Assemblea General Ordinària el dia 17 de gener de 2019 a les 20h en primera convocatòria i a les 20.30 en segona, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació del acta de la reunió anterior.
2.- Balanç de comptes.
3.- Resum d’activitats.
4.- Situació Junta Directiva
5.- Precs i preguntes