15 octubre 2018

La Parets Montserrat 2018 portada del Som Parets

Al número 854 del Som Parets trobareu informació de la Parets Montserrat 2018. Portada i pàgines interiors.