17 desembre 2018

Llicències i carnets de socis 2019

LLICÈNCIES FEEC

La FEEC ja ha publicat les cobertures i preus de les llicències del 2019, al CEP ja podeu portar a terme el procés de renovació de socis així com la tramitació de les llicències per l’any vinent.

Per tal de facilitar els tràmits tan de renovació de socis com de llicències oferim la possibilitat de fer el pagament mitjançant transferència bancària al compte del BANC POPULAR ES19 0075 5970 67 0600001996.

En fer la transferència caldrà indicar clarament nom i cognom telèfon de contacte i modalitat seguida d’una H si es vol habilitada.

Important: al preu de la llicència caldrà afegir el corresponent a la renovació de soci, no es pot fer llicència sense estar al corrent de la quota de soci del CEP.

El pagament per transferència s’ha de fer de forma individual, es a dir una transferència per soci, a més en el cas d’alta com a soci caldrà que ens facis arribar el formulari amb les teves dades personal.

En el cas d’altes noves la nostra recomanació es que ho facis personalment i d’aquesta forma aprofitar per conèixer-nos una mica.

Recomanen revisar les cobertures a fi i efecte de que la llicència contractada doni resposta a les necessitats de cadascú pel que fa referència al tipus d’activitat desenvolupada.

Recordem la importància de disposar d’assegurança i les avantatges que aquesta ens aporta, al web de la FEEC es por consultar el detall.

 

CARNET DE SOCI CEP

QUOTES SOCI ANUALS (Renovació)

  • 1er. soci     25 €
  • 2on. soci    20 €
  • 3ers.socis   10 €

QUOTES SOCI ANUALS (Alta nova)

  • 1er. soci     30 €
  • 2on. soci    25 €
  • 3ers.socis   15 €