9 novembre 2013

Nova Junta al CEP

Dijous 7 de novembre es va celebrar Assemblea Extraordinària de Socis al CEP, aquesta ha estat provocada per la dimissió de l’actual president de la Junta Francisco Segovia –Ricky- que ha estat al capdavant de la Junta del CEP des de 2008.

L’Assemblea començà a les 21 hores amb l’assistència de prop de 50 socis.

Un cop llegida l’acta de l’Assemblea anterior i presentades les comptes i comentat el resum d’activitats del 2013;  la Junta va dimitir donant pas a la Junta Electoral que va presentar la candidatura encapçalada per la Elisabeth Córdoba que va ser acceptada per l’Assemblea de Socis.

La nova Junta del CEP estarà formada per:

ELISABETH CORDOBA    Presidenta

JESÚS MUNICIO                              Secretari

FERRÄN BARRANCOS    Tresorer

ISAAC ABANADES           Vocal:  Travesses i alta muntanya

CARLOS MARTÍNEZ        Vocal:  GR, Marxes i caminades

ELOI PALLEJÀ                    Vocal: Activitats verticals i barrancs

FRANS MEDINA                 Vocal: Comunicació, trails i curses

Segons explicà la nova Junta les vol donar continuïtat a les activitats de caràcter fixe anual i dels projectes que fins ara s’han realitzat al CEP, potenciant la formació per tal de poder anar a la muntanya amb seguretat mitjançant la participació dels socis.

L’Assemblea es va donar per finalitzada a un quart d’onze.

Des d’aquí volem donar les gràcies al Ricky per la seva dedicació, implicació i capacitat de motivar i engrescar a la resta de membres de la Junta, socis i col·laboradors en el projecte del CEP. Tanmateix als socis que han format part de la Junta des de 2008 i que com va comentar en Ricky han aportat la seva feina al CEP de forma voluntària i desinteressada.

Gràcies a tots. Força CEP !