prova

En aquest apartat els membres de la Junta del CEP tenen accés als documents de funcionament del Centre, Actes Reunions, Estatuts, etc.

Nomès poden accedir els membres de la Junta.

Cada persona de la Junta es responsable de mantindre actualitzat l’apartat corresponent.

La data d’aportació ha de ser sempre la de celebració de la reunió o acte corresponent.

Els documents estan ordenats de més antic a mes nou.

Repositorio Google drive