5 desembre 2013

Renovació de socis i llicències FEEC 2014

La FEEC ja ha publicat les cobertures i preus de les llicències del 2014, aviat començarem al CEP el procés de renovació de socis aixi com la tramitació de les llicències per l’any vinent.

A la pàgina web del CEP esta disponible tota la informació, recomanen revisar les cobertures a fi i efecte de que la llicència contractada doni resposta a les necessitats de cadascú pel que fa referència al tipus d’activitat desenvolupada.

Recordem la importància de disposar d’assegurança i les avantatges que aquesta ens aporta, al web de la FEEC es por consultar el detall

Tan aviat es puguin tramitar llicències us informarem.